GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

  სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­ზე იქ­ნე­ბით მო­მარ­თუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებს უმას­პინ­ძლოთ შინ, შო­რე­უ­ლებ­საც კი. იზ­რუ­ნეთ ბუ­დის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე. ეცა­დეთ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ შინ, ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გვერ­დით. ან და­სას­ვე­ნებ­ლად გა­ემ­გზავ­რეთ ერ­თად.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  შე­იძ­ლე­ბა ფული დაგ­ჭირ­დეთ სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბის­თვის. ზოგი კი სახ­ლი­დან გა­აგ­რძე­ლებთ მუ­შა­ო­ბას. საქ­მი­ან პარტნი­ო­რე­ბა­დაც კი შე­იძ­ლე­ბა ში­ნა­უ­რულ გა­რე­მო­ში შეხ­ვდეთ. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბა და­ი­წყოთ ნა­თე­სა­ვებ­თან ერ­თად ან მათ­გან კარ­გი რჩე­ვა მი­ი­ღოთ. შუა აგ­ვის­ტო­დან შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მო­გინ­დე­ბათ, მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბა და მხი­ა­რუ­ლე­ბა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე იქ­ნე­ბით მო­მარ­თუ­ლი. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გა­ნე­ბივ­რე­ბა მო­გინ­დე­ბათ სა­ჩუქ­რე­ბით. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის შან­სი მო­გე­მა­ტე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა ერ­თად გა­ემ­გზავ­როთ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ბავ­შვე­ბის­თვი­საც. 17 აგ­ვის­ტო­დან მეტი დრო და­უთ­მეთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს. დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ დე­ტა­ლე­ბის­და­მი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვით­გა­მო­ხატ­ვის სურ­ვი­ლი მო­გე­ძა­ლე­ბათ. გირ­ჩევთ, მე­ტად დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი იყოთ. არ ჩა­ერ­თოთ აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ში, ფულ­ზე. თუ სპორ­ტულ შე­ჯიბ­რე­ბა­ში უნდა მი­ი­ღოთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა, იყა­ვით სა­მარ­თლი­ა­ნი. თუ თავს შე­უძ­ლოდ იგ­რძნობთ, ნუ "გა­ა­ტა­რებთ", სპე­ცი­ა­ლისტს გა­ე­სინ­ჯეთ.

  8 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ სი­ახ­ლე­ე­ბი გე­ლით ოჯახ­ში. შე­ი­ძი­ნეთ ახა­ლი ნივ­თე­ბი, მო­ი­ცი­ლეთ ძვე­ლე­ბი და და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლე­ბი. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი ნა­თე­სა­ვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თი ში­ნი­დან გა­და­წყვეტთ მუ­შა­ო­ბას.

  22 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან. ზო­გი­ერთს და­წი­ნა­უ­რე­ბა, ხელ­ფა­სის მო­მა­ტე­ბა გე­ლით. და­ას­რუ­ლებთ ადრე და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს და მი­ი­ღებთ შე­დეგს. ზო­გიც ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის ძებ­ნას და­ი­წყებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  141 ნახვა
  23-07-2021, 00:54