GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - როგორი იქნება ზაფხულის ბოლო თვე და რა სიახლეები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

  ის­წავ­ლეთ რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბის დაკ­ვირ­ვე­ბით მოგ­ვა­რე­ბა. მეტი დრო და­უთ­მეთ ყო­ველ­დღი­ურ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს. სამ­სა­ხურ­ში იყა­ვით დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი. სა­კუ­თარ საქ­მე­ებს სხვებს ნუ გა­ა­კე­თე­ბი­ნებთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან. და­ი­ცა­ვით დი­ე­ტა. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ზო­მი­ე­რი ვარ­ჯი­ში.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  აგ­ვის­ტოს და­სა­წყის­ში გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი. მო­ე­რი­დეთ სამ­სა­ხურ­ში ტყუ­ილ სა­უბ­რებს, კო­ლე­გებ­ზე ჭო­რა­ო­ბას. ზო­გი­ერთ სა­კი­თხე­ზე და­მო­უ­კი­დებ­ლად მო­გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა. თვის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან და­ნიშ­ნეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი. გახ­შირ­დე­ბა მი­მო­წე­რა პარტნი­ო­რებ­თან. ილა­პა­რა­კეთ მხო­ლოდ ის, რა­შიც დარ­მუ­ნე­ბუ­ლი ხართ. გა­გი­მარ­ტივ­დე­ბათ საქ­მი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  აგ­ვის­ტოს და­სა­წყი­სი თქვენ­თვის რო­მან­ტი­კი­სა და ბედ­ნი­ე­რე­ბის პე­რი­ო­დია. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, თუ აქამ­დე გა­ბუ­ტუ­ლე­ბი იყა­ვით. მარ­ტო­ხე­ლებს გაქვთ შან­სი გა­ი­ჩი­ნოთ მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი. თუმ­ცა, მო­მენ­ტა­ლუ­რად მე­უღ­ლედ ნუ აღი­ა­რებთ, ჯერ და­აკ­ვირ­დით. 17 აგ­ვის­ტო­დან სი­თა­მა­მე მო­გე­მა­ტე­ბათ და იმა­საც კი მო­სინ­ჯავთ, რი­სიც ადრე გე­ში­ნო­დათ. მთა­ვა­რია, არ და­ზა­რალ­დეთ არც ფი­ზი­კუ­რად, არც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­დუ­ნე­ბუ­ლი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ხართ. არ მო­გინ­დე­ბათ ზედ­მე­ტად და­ძაბ­ვა. მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას პარტნი­ო­რებ­თან. ამან შე­იძ­ლე­ბა სუ­ლი­ე­რი უსი­ა­მოვ­ნე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ. მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე იყა­ვით სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რის მი­მართ. ზო­გი­ერ­თი და­ქორ­წი­ნე­ბას გა­და­წყვეტს. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, ნე­ბის­მი­ერ უსი­ა­მოვ­ნო სიმპტომს მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა.

  8 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ დი­ე­ტის დაც­ვა, ვარ­ჯი­შის და­წყე­ბა. გირ­ჩევთ, რე­გუ­ლა­რუ­ლად და­ი­ცავთ დღის რე­ჟი­მი და არ მი­ა­ტოვთ რამ­დე­ნი­მე დღე­ში, რო­გორც იცით ხოლ­მე. ზო­გი­ერ­თი ახა­ლი ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლის მფლო­ბე­ლი გახ­დე­ბა.

  22 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ თავს შე­გახ­სე­ნებთ ის, რა­საც სა­გულ­და­გუ­ლოდ მა­ლავ­დით. შე­იძ­ლე­ბა თვა­ლი აგე­ხი­ლოთ იმა­ზე, რაც აქამ­დე თქვენ­თვის და­ფა­რუ­ლი იყო. ნუ ჩა­ი­დებთ გულ­ში უსა­ფუძ­ვლო შიშს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  98 ნახვა
  24-07-2021, 00:33