GOGA.TV
ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - ფინანსები, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი კუროებისთვის - ფინანსები, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  თუ წინა თვე­ში და­ის­ვე­ნეთ, ახლა უნდა იმუ­შა­ოთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ და­ას­რუ­ლოთ ის იდე­ე­ბი და პრო­ექ­ტე­ბი, რაც და­წყე­ბუ­ლი გქონ­დათ. მუ­შა­ო­ბი­სას მეტი ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მეთ დე­ტა­ლებს, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი წვრილ­მა­ნებ­ზე. გა­მო­ნა­ხეთ დრო წვრილ-წვრი­ლი საქ­მე­ე­ბის შე­სას­რუ­ლებ­ლად. ამას­თან, გა­მო­ნა­ხეთ დრო ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვის­თვის. თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა გა­წუ­ხებთ, ექიმ­თან ვი­ზიტს ნუ გა­და­დებთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით წარ­მარ­თეთ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლებ­ზე. არ გა­მოგრჩეთ უზუს­ტო­ბა. არ გირ­ჩევთ ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბას, ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბას. ფული გა­ან­გა­რი­შე­ბუ­ლად ხარ­ჯეთ. ზო­გი­ერ­თი ჩა­ერ­თვე­ბით რუ­ტი­ნულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, რაც მთელ დრო­სა და ენერ­გი­ას წა­გარ­თმევთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  შე­იძ­ლე­ბა ფა­რუ­ლი რო­მა­ნი გა­ა­ბათ და გაფრ­თხილ­დით სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სამ­კუ­თხედ­ში არ აღ­მოჩ­ნდეთ. მო­ე­რი­დეთ რო­მან­ტი­კულ თავ­გა­და­სა­ვალს ან ხან­მოკ­ლე ურ­თი­ერ­თო­ბას. მო­მარ­თუ­ლი უნდა იყოთ სე­რი­ო­ზულ კავ­შირ­ზე. თქვენ ერ­თგუ­ლი და სა­ი­მე­დო პარტნი­ო­რი გჭირ­დე­ბათ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­ში მო­ი­მა­ტებს ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლებ­საც კი გა­და­უ­მოწ­მებთ, რაც შე­იძ­ლე­ბა კა­მათ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს და ხელი შე­უ­შა­ლოს თქვენს ბედ­ნი­ე­რე­ბას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მთე­ლი დრო და ენერ­გია ყო­ველ­დღი­ურ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხებ­ზე უნდა გა­და­ი­ტა­ნოთ. ჩა­ი­ტა­რეთ მკურ­ნა­ლო­ბის, მა­სა­ჟის კურ­სი. შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ დი­ე­ტის დაც­ვა, ზო­მი­ე­რი ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­უ­რო­ბა.

  6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხე­ბი მო­ი­წეს­რი­გოთ. მერე მი­ხე­დეთ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს, და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლი შე­ი­ძი­ნოთ.

  20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ თავს შე­გახ­სე­ნე­ბენ ძვე­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა და­უბ­რუნ­დეთ ძველ საქ­მე­ებს, გა­მოჩ­ნდნენ ყო­ფი­ლე­ბი. გა­ი­გებთ სა­ი­დუმ­ლოს, რა­საც აქამ­დე გი­მა­ლავ­დნენ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  96 ნახვა
  17-09-2021, 00:58