GOGA.TV
ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თხის რქებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თხის რქებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბი იქ­ნე­ბა თქვენ­თვის აქ­ტუ­ა­ლუ­რი. შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა. მო­ი­მა­ტებს ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა და მო­გინ­დე­ბათ მწვერ­ვალ­ზე ას­ვლა, რეს­პექ­ტა­ბე­ლუ­რო­ბა. ზო­გი­ერ­თი გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში. მო­გინ­დე­ბათ, "ქვეყ­ნის წინსვლა­ში ერთი აგუ­რის და­მა­ტე­ბა". მზე და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რის, ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით გა­მარ­ჯვე­ბა­ზე, წარ­მა­ტე­ბა­ზე. და­გეგ­მეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, გა­ნი­ხი­ლეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მა. შე­თან­ხმდით ახალ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­ზე. თუ უფ­რო­სი ხართ, ეცა­დეთ, საქ­მე­ე­ბი ისე გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ, რომ დას­ვე­ნე­ბის­თვი­საც დაგ­რჩეთ დრო. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ახა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბა და არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ახალ გა­რე­მო­ში ადაპ­ტა­ცია. და­გეგ­მეთ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სი, აი, და­წყე­ბა კი ნო­ემ­ბრის ბო­ლოს­თვის გა­და­დეთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მო­გინ­დე­ბათ სხვე­ბის­თვის უხი­ლა­ვი გა­ხა­დოთ თქვე­ნი პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა, აღარ ჩა­ა­ხე­დოთ სა­კუ­თარ საქ­მე­ებ­ში გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი. ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად რამ­დე­ნი­მე დღით ქა­ლაქ­გა­რეთ გა­ემ­გზავ­როთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მო­ი­მა­ტოს მე­ლან­ქო­ლი­უ­რო­ბამ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  კა­რი­ე­რულ სა­კი­თხებ­ზე ხართ მო­მარ­თუ­ლი. ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა და ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ. არ მო­გინ­დე­ბათ სხვე­ბის წე­სებ­ზე და­მორ­ჩი­ლე­ბა. გირ­ჩევთ, გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან, და­ი­წყოთ ზედ­მე­ტი წო­ნის დაკ­ლე­ბა.

  6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ად­გი­ლის დამ­კვიდ­რე­ბა, გა­მო­ჩე­ნა მო­გინ­დე­ბათ. ჩა­ერ­თვე­ბით სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში. მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით მწვერ­ვა­ლე­ბის და­სა­პყრო­ბად.

  20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მო­ი­ნა­ხუ­ლეთ ნა­თე­სა­ვე­ბი, გა­მო­ნა­ხეთ დრო მშობ­ლე­ბის­თვის. მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ოჯახს. ზამ­თრის­თვის სახ­ლის მომ­ზა­დე­ბას, პრო­დუქ­ტე­ბის და­ბი­ნა­ვე­ბას.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  81 ნახვა
  17-09-2021, 01:00