GOGA.TV
ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  დად­გა დრო, როცა თქვენ­თვის ყვე­ლა­ფე­რი ფა­რუ­ლი ნა­თე­ლი გახ­დე­ბა. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ ყვე­ლა­ფე­რი იმის­გან, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას აღარ გა­ნი­ჭებთ. რათა გა­უ­თა­ვი­სუფ­ლოთ ად­გი­ლი თქვენ­თვის ნამ­დვი­ლად სა­ჭი­რო­სა და აუ­ცი­ლე­ბელს. მო­ე­რი­დეთ ში­შებ­ზე აყო­ლას, დეპ­რე­სი­ა­ში ჩა­ვარ­დნას. გა­თა­ვი­სუფ­ლდით ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ბლო­კე­ბის­გან.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბის ამოხ­სნის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. მო­გინ­დე­ბათ ძი­რის­ძი­რო­ბამ­დე გა­ერ­კვეთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მებ­ში. ბიზ­ნეს­ში წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წე­ვენ ის თევ­ზე­ბი, ვისი საქ­მი­ა­ნო­ბაც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია გა­მო­ძი­ე­ბას­თან, ჟურ­ნა­ლის­ტი­კას­თან, მა­გი­ას­თან. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მო­სა­ვა­ლის ფა­რუ­ლი წყა­რო. საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი დიდი ყუ­რა­დღე­ბით წარ­მარ­თეთ. მო­ი­ძი­ებთ ფა­რულ ცნო­ბებს საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­ზე.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის მა­ღალ სა­ფე­ხურ­ზე, სე­რი­ო­ზულ დო­ნე­ზე გა­დაყ­ვა­ნა მო­გინ­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი და­გეხ­მა­როთ კა­რი­ე­რა­ში წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კონ­კრე­ტუ­ლი სარ­გებ­ლის გამო. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას მი­იქ­ცე­ვენ მხო­ლოდ ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი ან გა­ცი­ლე­ბით ასა­კი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ცხოვ­რე­ბის ძირ­ფეს­ვი­ა­ნად შეც­ვლის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წყოთ ვარ­ჯი­ში, ჩა­ი­ტა­როთ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი პრო­ცე­დუ­რე­ბი. უნდა და­ა­მარ­ცხოთ სტრე­სე­ბი და ში­შე­ბი. ის­წავ­ლეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ნე­ბივ­რე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო წვრილ­მე­ნე­ბით. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ ეზო­ტე­რი­კა, მე­დი­ტა­ცია, იოგა.

  6 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ მეტი დრო და­უთ­მეთ ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებს. სა­კუ­თარ­საც და პარტნი­ო­რი­საც. მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვას მა­კონ­ტრო­ლე­ბელ ორ­გა­ნო­ებ­თან.

  20 ოქ­ტომ­ბრის შემ­დეგ გა­და­ი­ხა­დეთ გა­და­სახ­დე­ბი, ვა­ლე­ბი. ზო­გი­ერთს მო­გინ­დე­ბათ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა სარ­ფი­ან საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. მო­ე­რი­დეთ უსარ­გებ­ლო ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას. გა­გიჩ­ნდე­ბათ შეგ­რძნე­ბა, რომ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი არა­სა­თა­ნა­დოდ გა­ფა­სე­ბენ.
  ავტორი: რუსა გელაშვილი

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  84 ნახვა
  24-09-2021, 00:52