GOGA.TV
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ადამიანები ქმნიან იდეალურ ოჯახს
 • ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ადამიანები ქმნიან იდეალურ ოჯახს

  ერ­თმა­ნეთს ოჯა­ხის შე­საქ­მნე­ლად და შვი­ლე­ბის აღ­საზ­რდე­ლად. ას­ტრო­ლო­გია და­გეხ­მა­რე­ბათ, და­ქორ­წი­ნე­ბამ­დე უკეთ გა­ერ­კვეთ სა­კუ­თარ თავ­ში და თქვენ მო­მა­ვალ მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში

  სას­წო­რი და მერ­წყუ­ლი
  წყვი­ლის ბედ­ნი­ე­რე­ბის სა­ი­დუმ­ლო ისაა, რომ კონ­ფლიქ­ტის მშვი­დო­ბი­ა­ნად დას­რუ­ლე­ბა შე­უძ­ლი­ათ. სას­წო­რი ოჯახს დიდი სიფრ­თხი­ლი­თა და სი­ფა­ქი­ზით ექ­ცე­ვა და უმ­ნიშ­ვნე­ლო უთან­ხმო­ე­ბაც კი რთუ­ლად გა­და­აქვს. სას­წო­რი ყვე­ლა­ფერ­ში, მათ შო­რის ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­შიც კი ჰარ­მო­ნი­ის­კენ მი­ის­წრაფ­ვის. მერ­წყუ­ლი კი, მი­უ­ხე­და­ვად სი­ჯი­უ­ტი­სა და თა­ვისფლე­ბის­მოყ­ვა­რუ­ლო­ბი­სა, ცდი­ლობს, ნე­ბის­მი­ერ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­მო­ნა­ხოს კომ­პრო­მი­სი. ამი­ტო­მაც, სას­წო­რი-მერ­წყუ­ლის დუ­ე­ტი მუდ­მი­ვად პა­ტივს სცემს ერ­თმა­ნე­თის ინ­ტე­რე­სებს და გვერდს აუვ­ლის კონ­ფლიქ­ტებს. ასე­თი ქორ­წი­ნე­ბა­ში ბედ­ნი­ე­რი ბავ­შვე­ბი იზ­რდე­ბი­ან. მათ არ უწევთ მშობ­ლე­ბის სკან­და­ლე­ბის მოს­მე­ნა.

  თევ­ზე­ბი და კურო
  კურო იმით ფა­სობს, რომ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­შიც კი შე­უძ­ლია სუ­ლი­ე­რი სიმ­შვი­დის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა. არას­დროს მის­ცემს თავს უფ­ლე­ბას, ემო­ცი­ებს აჰ­ყვეს და მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს აწყე­ნი­ნოს, თევ­ზე­ბის წყე­ნი­ნე­ბა ხომ მარ­ტივ­ზე მარ­ტი­ვია. ამას­თა­ნა­ვე, ის რბი­ლი და ერ­თგუ­ლი ნი­შა­ნია. კურო მის­თვის მთა­ვა­რი და­საყ­რდე­ნი იქ­ნე­ბა ქორ­წი­ნე­ბა­ში. თევ­ზე­ბის აქვთ ერთი კარ­გი თვი­სე­ბა, – მათ ეს­მით ადა­მი­ა­ნე­ბის და ცდი­ლო­ბენ უთა­ნაგ­რძნონ. კუ­რო­სა და თევ­ზე­ბის თვი­სე­ბე­ბი ამ ორს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს, მყა­რი და ძლი­ე­რი ოჯა­ხი შექ­მნან. თა­ნაც, თევ­ზე­ბი­ცა და კუ­როც ძა­ლი­ან კარ­გად ზრდი­ან შვი­ლებს.

  ქალ­წუ­ლი და მო­რი­ე­ლი
  გარ­და იმი­სა, რომ ქალ­წუ­ლი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი მე­ო­ჯა­ხეა, ის ერ­თგუ­ლი მე­გო­ბა­რი­ცაა. მას არ აინ­ტე­რე­სებთ ინ­ტრი­გე­ბი. მისი მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი ოჯა­ხი და ოჯა­ხის წევ­რებ­ზე ზრუნ­ვაა. მას არ აში­ნებს სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი და კარ­გად გა­მოს­დის შვი­ლე­ბის აღ­ზრდა. მო­რი­ე­ლი კი მგრძნო­ბი­ა­რე და ვნე­ბი­ა­ნი ნი­შა­ნია. მას­თან და­ქორ­წი­ნე­ბის შემ­დეგ ცხოვ­რე­ბა მო­სა­წყე­ნად აღარ მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ. გარ­და ამი­სა, მო­რი­ე­ლი კარ­გად ერ­კვე­ვა ადა­მი­ა­ნებ­ში და სა­კუ­თარ გრძნო­ბებს ნე­ბის­მი­ერს ვერ ან­დობს. მო­რი­ე­ლის რჩე­უ­ლი მის ცხოვ­რე­ბა­ში ერ­თა­დერ­თი და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­ერ­თოს, იმ­ხი­ა­რუ­ლოს, მაგ­რამ მე­უღ­ლის­თვის ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი და ერ­თგუ­ლი დარ­ჩე­ბა.

  მშვილ­დო­სა­ნი და ტყუ­პი
  მშვილ­დო­სა­ნი პირ­და­პი­რი ადა­მი­ა­ნია. არას­დროს და­მა­ლავს სა­კუ­თარ სიმ­პა­თი­ებ­სა და გრძნო­ბებს და არც უთან­ხმო­ე­ბას, თუ მას ად­გი­ლი ექ­ნე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. სიყ­ვა­რუ­ლი მის­თვის გან­ძი­ვი­თაა. იგი შე­ეც­დე­ბა აი­რი­დოს უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი და კონ­ფლიქ­ტე­ბი, რათა დიდ­ხანს შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს ეს გან­ძი. მის­თვის კარ­გი მე­წყვი­ლე იქ­ნე­ბა ტყუ­პი, რო­მელ­საც ცვა­ლე­ბა­დი ხა­სი­ა­თის მი­უ­ხე­და­ვად, მშვილ­დოს­ნის ემო­ცი­უ­რო­ბა გან­წყო­ბი­ლე­ბას არ გა­უ­ფუ­ჭებთ. ორი­ვე – მშვილ­დო­სა­ნი­ცა და ტყუ­პიც სა­ინ­ტე­რე­სო ნი­შა­ნია. მათ იზი­დავთ ერ­თმა­ნე­თი. მათ ოჯახ­ში მუდ­მი­ვად იქ­ნე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.

  კირჩხი­ბი და თხის რქა
  ეს ორი ერ­თმა­ნეთს ყუ­რა­დღე­ბი­თა და მზრუნ­ვე­ლო­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რებს. მე­უღ­ლე კირჩხი­ბი, იმი­თა­ცაა და­სა­ფა­სე­ბე­ლი, რომ გრძნო­ბებს ყვე­ლა­ზე კი არ ხარ­ჯავს, არა­მედ მხო­ლოდ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ზე. კირჩხიბს უმ­ნიშ­ვნე­ლო ამ­ბავ­ზეც კი შე­უძ­ლია ნერ­ვი­უ­ლო­ბა და ამ დროს მშვე­ლე­ლად თხის რქა ევ­ლი­ნე­ბა, რო­მე­ლიც და­ამ­შვი­დებს და სირ­თუ­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა. თხის რქა მუ­დამ მზა­დაა სი­კე­თის კე­თე­ბის­თვის და ეს შეგ­რძნე­ბა გა­ას­მა­გე­ბუ­ლი აქვს, თუ საქ­მე საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს ეხე­ბა. თხის რქა ძა­ლი­ან სა­ი­მე­დო, სე­რი­ო­ზუ­ლი და ალა­ლი ნი­შა­ნია. ასეთ ადა­მი­ან­თან ოჯა­ხის შექ­მნა ბედ­ნი­ე­რე­ბაა. ამას­თა­ნა­ვე, მას მუდ­მი­ვად სურს ასი­ა­მოვ­ნოს მე­უღ­ლეს, მათ ოჯახ­ში მუ­დამ სით­ბო და სიყ­ვა­რუ­ლი იტ­რი­ა­ლებს. ასეთ ოჯახ­ში გაზ­რდი­ლი ბავ­შვე­ბი კი ლა­ღე­ბი და ბედ­ნი­ე­რე­ბი გა­იზ­რდე­ბი­ან.

  ლომი და ვერ­ძი
  ვერ­ძი – სი­ტყვის ადა­მი­ა­ნია. თუ დაგ­პირ­დათ, რა­დაც არ უნდა და­უჯ­დეს, შე­გის­რუ­ლებთ. პარტნი­ორს მუდ­მი­ვად შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს მისი იმე­დი. ლომი ამ­ბი­ცი­უ­რი და ჯი­უ­ტი ნი­შა­ნია. თუ რა­ი­მე და­ი­სა­ხა, ვე­რა­ვინ გა­დათ­ქმე­ვი­ნებს. და­ო­ჯა­ხე­ბის შემ­დეგ მუდ­მი­ვად ეც­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნე­თის გუ­ლის­თვის ღირ­სე­უ­ლი საქ­ცი­ე­ლი ჩა­ი­დი­ნონ. შე­ა­გუ­ლი­ა­ნონ მიზ­ნის მიღ­წე­ვის­თვის და შემ­დეგ სიძ­ნე­ლე­ე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში და­ეხ­მა­რონ ერ­თმა­ნეთს. სა­კუ­თარ მა­გა­ლით­ზე აღ­ზრდი­ან შვი­ლებ­საც, რაც უფრო მე­ტად გა­აძ­ლი­ე­რებს მათ ოჯახს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  54 ნახვა
  8-10-2021, 00:53