GOGA.TV
რომელი პროფესიაა "თქვენი" ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • რომელი პროფესიაა "თქვენი" ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  არას­წო­რად და არა­შე­სა­ბა­მი­სად ირ­ჩევს პრო­ფე­სი­ას, რის გა­მოც ხში­რად ხდე­ბა ისე, რომ ზო­გი­ერ­თი წლე­ბის მან­ძილ­ზე "ვერ იტანს" სა­კუ­თარ სამ­სა­ხურს და ოც­ნე­ბობს აკე­თოს საქ­მე, რო­მე­ლიც ეყ­ვა­რე­ბა. თუმ­ცა კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლია მისი საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე ხში­რად არც კი აქვს წარ­მოდ­გე­ნა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი კი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით მარ­ტი­ვია იპოვ­ნოთ ჭეშ­მა­რი­ტი მო­წო­დე­ბა და საქ­მე რო­მე­ლიც გა­ბედ­ნი­ე­რებთ...

  ვერ­ძი თუ ხართ, თქვე­ნი მო­წო­დე­ბა იქ­ნე­ბა ად­ვო­კა­ტუ­რა, სპორ­ტი, სამ­ხედ­რო საქ­მე, პი­ა­რი ან მარ­კე­ტინ­გი.

  კურო თუ ხართ, ბედ­ნი­ე­რე­ბას მო­გა­ნი­ჭებთ სა­რეს­ტორ­ნო საქ­მე, კუ­ლი­ნა­რია, სა­ბან­კო-სა­ფი­ნან­სო სფე­რო, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვა.

  ტყუ­პი თუ ხართ, თქვენ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია კო­მუ­ნი­კა­ცია, თავს იპო­ვით ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა­ში, მწერ­ლო­ბა­ში, ყვე­ლა სა­ხის სა­შუ­ა­მავ­ლო-სა­კონ­სულ­ტა­ციო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

  კირჩხი­ბი თუ ხართ, თქვენ­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნოა ნე­ბის­მი­ერ საქ­მე, რაც სიძ­ვე­ლე­ებს ეხე­ბა. და­კავ­დით ან­ტიკ­ვა­რი­ა­ტით, ის­ტო­რი­კო­სის პრო­ფე­სი­ით, სა­ო­ჯა­ხო ტექ­ნი­კის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვით ან აქ­სე­სუ­ა­რე­ბის კე­თე­ბით.

  ლომი თუ ხართ, თავი ბედ­ნი­ე­რად რომ იგ­რძნოთ, უნდა იყოთ ლი­დე­რი. სა­უ­კე­თე­სო საქ­მე თქვენ­თვის არის სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო ან შოუ-ბიზ­ნე­სის სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე­ო­ბა. სპორ­ტი.

  ქალ­წუ­ლის მო­წო­დე­ბა კირ­კი­ტი და გო­ნებ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბაა. თქვე­ნია სა­ბან­კო-სა­ბუ­ღალ­ტრო სფე­რო. ბრწყინ­ვა­ლე ექი­მი იქ­ნე­ბით. კარ­გია ფარ­მა­ცევ­ტი­კა და აუ­დი­ტო­რუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბაც.

  სას­წო­რის სფე­რო, რო­გორც წესი, იუ­რისპრუ­დენ­ცი­აა. თუმ­ცა, სას­წო­რე­ბი ბედ­ნი­ე­რე­ბას პო­უ­ლო­ბენ ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში იქ­ნე­ბა ეს კინო, თე­ატ­რი, ლი­ტე­რა­ტუ­რა თუ მუ­სი­კა.

  მო­რი­ე­ლის­თვის ზედ­გა­მოჭ­რი­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბაა სახ­მედ­რო სარ­ბი­ე­ლი. მათ შო­რის ბევ­რი ქი­რურ­გი, ად­ვო­კა­ტი, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბით მო­ვაჭ­რე და ბირ­ჟის ბრო­კე­რი გვხვდე­ბა.

  მშვილ­დოს­ნის საქ­მი­ა­ნო­ბა ხში­რად კავ­შირ­შია პო­ლი­ტი­კას­თან. მათ­თვის ასე­ვე მი­სა­ღე­ბია ვე­ტე­რი­ნა­რის პრო­ფე­სი­აც. ხში­რად მშვილ­დოს­ნე­ბი წარ­მა­ტე­ბას აღ­წე­ვენ რო­გორც ლექ­ტო­რე­ბი და მას­წავ­ლებ­ლე­ბი.

  თხის რქა თუ ხართ, თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა სა­ხელ­მწი­ფო ინ­სტან­ცი­ებ­ში მუ­შა­ო­ბას გუ­ლის­ხმობს. თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მკაც­რი გრა­ფი­კი და დის­ციპ­ლი­ნა. კარ­გი ტრავ­მა­ტო­ლო­გი და ლექ­ტო­რი დად­გე­ბა ასე­ვე თქვენ­გან.

  მერ­წყუ­ლი თუ ხართ, სა­კუ­თარ მო­წო­დე­ბას ინ­ტერ­ნეტ-ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ში იპო­ვით. ბევ­რი კარ­გი აიტი სპე­ცი­ა­ლის­ტი იბა­დე­ბა ამ ნიშ­ნით.

  შე­საძ­ლე­ბე­ლია ასე­ვე თქვე­ნი პრო­ფე­სია უკავ­შირ­დე­ბო­დეს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბას, არა­სამ­თავ­რო­ბო სექ­ტორს და პო­ლი­ტი­კას.

  თევ­ზე­ბი თუ ხართ, სუ­ლით ხე­ლო­ვა­ნი იქ­ნე­ბით. კარ­გია თქვენ­თვის მწერ­ლის პრო­ფე­სია. ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი კრი­ტი­კო­სის, დრა­მა­ტურ­გის ან მხატ­ვრის, ასე­ვე ფსი­ქო­ლო­გის საქ­მი­ა­ნო­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  64 ნახვა
  19-10-2021, 00:46