GOGA.TV
რომელი ზოდიაქოს ნიშნით იბადებიან ყველაზე ეჭვიანი ქალები?
 • რომელი ზოდიაქოს ნიშნით იბადებიან ყველაზე ეჭვიანი ქალები?

  ცოლს ახა­სი­ა­თებს ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის მო­მენ­ტი. მაგ­რამ ამ სტა­ტი­ა­ში, მინ­და მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე ყვე­ლა­ზე ყვე­ლა­ზე ეჭ­ვი­ა­ნებ­ზე ვი­სა­უბ­რო და ისიც აგიხ­სნათ, თუ სა­ი­დან მო­დის თქვე­ნი მე­ო­რე ნა­ხევ­რის ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა ან რო­გორ და რა მე­თო­დით აჯო­ბებს ებ­რძო­ლოთ მას.

  კირჩხი­ბი – იშ­ვი­ა­თი პა­ნი­კი­ო­რი და მე­სა­კუთ­რეა. თა­ვად ფიქ­რიც კი იმის შე­სა­ხებ, რომ მის­მა ქმარ­მა შე­იძ­ლე­ბა რო­მე­ლი­მე სხვა ქა­ლის­კენ გა­ა­პა­როს სრუ­ლი­ად უწყი­ნა­რი მზე­რა, აბ­სო­ლუ­ტურ შოკ­ში აგ­დებს და წი­ნას­წარ უწყობს ამ უკა­ნას­კნელს დრა­მა­ტულ ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის სცე­ნებს, მრა­ვალ­მხრი­ვი სპე­ცე­ფექ­ტე­ბის თან­ხლე­ბით. ხში­რად იგი სპე­ცი­ა­ლუ­რად იწყებს წუ­წუნს და თა­ვის შე­ცო­დე­ბას, რომ გა­სუქ­და, მე­უღ­ლეს ძვე­ლე­ბუ­რად აღარ უყ­ვარს და ა.შ. სა­ი­მი­სოდ, რომ ამ უკა­ნას­კნელ­მა მრა­ვალ­სა­ა­თი­ა­ნი ვა­დით უმ­ტკი­ცოს მას სა­პი­რის­პი­რო. სხვა­თა შო­რის მისი ესო­დენ სას­ტი­კი მე­თო­დე­ბი, რაც არ უნდა გა­გიკ­ვირ­დეთ, ხში­რად სავ­სე­ბით ეფექ­ტუ­რად მოქ­მე­დებს მამრზე. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­კუ­თა­რი ცო­ლის ის­ტე­რი­კუ­ლი ხა­სი­ა­თით შე­ში­ნე­ბუ­ლი ქმა­რი, კირჩხი­ბი ცო­ლის ღა­ლატს იშ­ვი­ა­თად გა­ივ­ლებს გულ­ში.

  მო­რი­ე­ლი – მისი ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა ყოვ­ლის­მომ­ცვე­ლი და უკი­დე­გა­ნოა. უბ­რა­ლოდ იგი კარ­გად აკონ­ტრო­ლებს ამ ემო­ცი­ის გა­რე­გან გა­მოვ­ლი­ნე­ბას. შე­სა­ბა­მი­სად, მას შე­საძ­ლოა გული ბოღ­მით ევ­სე­ბო­დეს, მაგ­რამ სა­ხე­ზე მშვი­დი ღი­მი­ლის თან­ხლე­ბით გა­და­ი­ტანს მე­უღ­ლის მიერ წა­მო­წყე­ბულ მსუ­ბუქ ფლირტს წვე­უ­ლე­ბა­ზე გაც­ნო­ბილ რო­მე­ლი­მე ლა­მაზ­მან­თან. სა­ხალ­ხო გარ­ჩე­ვე­ბი და ის­ტე­რი­კე­ბის მო­წყო­ბა, მო­რი­ე­ლის სტი­ლი არ არის. იგი სა­ჭი­რო დროს და­ე­ლო­დე­ბა დამ­ნა­შა­ვის და­სას­ჯე­ლად... სას­ჯე­ლი კი მმმ თქვენ არ იცით რა სა­ო­ცა­რი იქ­ნე­ბა.

  ვერ­ძი – იგი ეჭ­ვი­ა­ნობს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად აბ­სურ­დუ­ლი და არარ­სე­ბუ­ლი მი­ზე­ზე­ბის გამო. თა­ნაც ბრმად და სა­ოც­რად ხმა­უ­რი­ა­ნად. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ხალ­ხო­დაც არ მო­ე­რი­დე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს დრა­მა­ტუ­ლი გარ­ჩე­ვის სცე­ნა მო­უ­წყოს. ვერ­ძის ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა ემ­ყა­რე­ბა ქვეც­ნო­ბი­ერ შიშს იმი­სა, რომ იგი ნაკ­ლე­ბად ქა­ლუ­რი და ნა­ზია. და რომ ერთ დღე­საც მას უფრო ფა­ფუ­კი და დამ­ყო­ლი მე­ტო­ქით ჩა­ა­ნაც­ვლე­ბენ. თუმ­ცა, ეს ფაქ­ტი სუ­ლაც არ აი­ძუ­ლებს ვერძს სა­კუ­თა­რი ხა­სი­ა­თის სი­ხის­ტე­ზე და­ფიქ­რდეს და მა­მა­კაც­თან ცოტა უფრო დამთმო­ბი იყოს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  99 ნახვა
  27-10-2021, 00:41