GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი სასწორებისთვის

  მო­ი­მა­ტებს ზა­რე­ბი, საქ­მი­ა­ნი და მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. ეს სა­სარ­გებ­ლოა მათ­თვის, ვინც კონ­სულ­ტა­ცი­ი­თა და­კა­ვე­ბუ­ლი. კარ­გი პე­რი­ო­დი და­უდ­გე­ბათ მა­თაც, ვინც წერს, შე­მოქ­მე­დე­ბით სფე­რო­ში საქ­მი­ა­ნობს. ახა­ლი იდე­ე­ბი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, მო­ი­მა­ტებს პო­ზი­ტი­უ­რი ენერ­გია და არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი და-ძმებ­თან, მე­ზობ­ლებ­თან. ზო­გი­ერთს გე­ლით მივ­ლი­ნე­ბა, მე­გობ­რუ­ლი შეკ­რე­ბე­ბი და პიკ­ნი­კე­ბი ქა­ლაქ­გა­რეთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში და­ნიშ­ნეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი. ახა­ლი იდე­ე­ბი და­გე­ბა­დე­ბათ. ნუ მი­ი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს ემო­ცი­ებს აყო­ლი­ლი. დე­კემ­ბრის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს და­უთ­მეთ სახ­ლის საქ­მე­ებს. შე­ი­ძი­ნეთ სა­ა­ხალ­წლო ნივ­თე­ბი და პრო­დუქ­ტე­ბი და ახალ წელი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გვერ­დით გა­ა­ტა­რეთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  შინ ყოფ­ნის, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან გან­მარ­ტო­ე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. იყა­ვით მზრუნ­ვე­ლი, გა­ა­ნე­ბივ­რეთ პარტნი­ო­რი რო­მან­ტი­კუ­ლი სა­ღა­მო­ე­ბით. იზ­რუ­ნეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ ინ­ტე­რი­ე­რის გა­ნახ­ლე­ბის, მო­ლა­მა­ზე­ბის სურ­ვი­ლი. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რი შე­იძ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით გა­იც­ნოთ ან უბ­რა­ლოდ, მან შინ მო­გა­კი­თხოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვის და­სა­წყის­ში აქ­ტი­უ­რად იქ­ნე­ბით ჩარ­თუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. შე­იძ­ლე­ბა სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდეთ, რომ ფული ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებ­ში და­ა­ბან­დოთ. თვის ბო­ლოს­კენ გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი ნა­თე­სა­ვებ­თან, მი­მოს­ვლე­ბი. მო­ე­რი­დეთ ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბას და სა­ჭეს­თან ნას­ვა­მი ნუ დაჯ­დე­ბით.

  4 დე­კემ­ბრის შემ­დეგ და­აკ­ვირ­დით ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რო­მელ­საც მი­ი­ღებთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე ჩა­წე­რა, ცოდ­ნის მი­ღე­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, და­ი­წყოთ წიგ­ნის წერა ან ხან­მოკ­ლე მოგ­ზა­უ­რო­ბა და­გეგ­მოთ.

  19 დე­კემ­ბრის შემ­დეგ ყუ­რა­დღე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ პა­სუ­ხი თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან თე­მა­ზე: ეს ეხე­ბა იუ­რისპრუ­დენ­ცი­ას, სა­გა­მომ­ცემ­ლო სახ­ლს ან სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბის სა­კითხს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  95 ნახვა
  26-11-2021, 14:12