GOGA.TV
თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თევზებისთვის
 • თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი თევზებისთვის

  თვის და­სა­წყის­ში უმ­ჯო­ბე­სია, მე­ტად და­ის­ვე­ნოთ, კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ქა­ლაქ­გა­რეთ გა­ემ­გზავ­რე­ბით. გა­მო­ნა­ხეთ დრო სა­კუ­თარ თავ­ში, ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ში, სურ­ვი­ლებ­ში გა­სარ­კვე­ვად. გა­და­ხე­დეთ წარ­სულ­ში დაშ­ვე­ბულ შეც­დო­მებს, და­ი­სა­ხეთ მო­მა­ვა­ლი მიზ­ნე­ბი. თვის ბო­ლოს, როცა მზე თქვენს ნი­შან­ში გა­და­ი­ნაც­ვე­ლებს, მე­ტად იგ­რძნობთ ენერ­გი­ის მო­მა­ტე­ბას. მარ­ტი­ვად გა­უმკლავ­დე­ბით რთულ და­ვა­ლე­ბებს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში არ გირ­ჩევთ ზედ­მეტ აქ­ტი­უ­რო­ბას, ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას. ახალ პრო­ექ­ტებ­ში ჩარ­თვას. ამას­თან, არ გირ­ჩევთ დეპ­რე­სი­ა­ში გა­და­ვარ­დნას. ეცა­დეთ, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა. თუ გა­და­ხე­დავთ სა­კუ­თარ თავს, საქ­მე­ებს, მიხ­ვდე­ბით, რომ არც ისე ცუ­დად გაქვთ ყვე­ლა­ფე­რი. უბ­რა­ლოდ, ცოტა უფრო მე­ტად უნდა და­ის­ვე­ნოთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან. კა­მა­თი კი­დევ უფრო მეტ ენერ­გი­ას და ნერ­ვებს წა­გარ­თმევთ. მზის თქვენს ნი­შან­ში გა­და­ნაც­ვლე­ბის შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბი. ეცა­დეთ, აირ­ჩი­ოთ ისი­ნი, რომ­ლე­ბიც არ და­გირ­ღვე­ვენ სუ­ლი­ერ ჰარ­მო­ნი­ას და მუ­შა­ო­ბა იქ­ნე­ბა კომ­ფორ­ტუ­ლი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი ისე გან­ვი­თა­რებ­და, რო­გორც თქვენ გა­და­წყვეტთ. თუ ეც­დე­ბით, სა­ერ­თო ენა გა­მო­ნა­ხოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან და იყოთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი უსი­ა­მოვ­ნო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას კარ­გი იქ­ნე­ბა. ის­წავ­ლეთ კომ­პრო­მის­ზე წას­ვლა, მო­ე­რი­დეთ გა­ჯი­უ­ტე­ბას. კონ­ფლიქ­ტე­ბი მო­ი­მა­ტებს ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის ნი­ა­დაგ­ზე. შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ორ­მა ვერ გა­პა­ტი­ოთ, რომ მეტ დრო ატა­რებთ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად და არა მას­თან. ეცა­დეთ, სა­ღა­მო­ო­ე­ბი და უქ­მე­ე­ბი ერ­თად და რო­მან­ტი­კუ­ლად გა­ა­ტა­როთ. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. მას შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რე­ბის წრე­ში შეხ­ვდეთ. სიმ­პა­თია იქ­ნე­ბა ორ­მხრი­ვი. თუ რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე, ახალ პარტნი­ორ­ზე ოც­ნე­ბობთ, ნუ ჩა­ი­კე­ტე­ბით სახ­ლში, იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას. არც ინ­ტერ­ნეტ­ნაც­ნო­ბო­ბა­ზე თქვათ უარი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, გა­მოჩ­ნდეს ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­თა­ნაც წარ­სულ­ში არ აგე­წყოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  თვე და­უთ­მეთ იმუ­ნი­ტე­ტის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. გაფრ­თხილ­დით, არ გა­გირ­თულ­დეთ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. პირ­ვე­ლი­ვე მავ­ნე სიმპტო­მე­ბის დროს მი­მარ­თეთ ექიმს, სპე­ცი­ა­ლისტს. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა მო­გე­მა­ტოთ შფო­თი, ნერ­ვი­უ­ლო­ბა, იგ­რძნოთ ენერ­გი­ის ნაკ­ლე­ბო­ბას. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქტს, რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ფი­ზი­კუ­რად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით, ფე­ხით ივ­ლით სუფ­თა ჰა­ერ­ზე. გა­თა­ვი­სუფ­ლდით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან.

  პირ­ვე­ლი თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ და­ი­წყეთ საქ­მე­ე­ბის, აქ­ტი­უ­რო­ბის შე­ნე­ლე­ბა, მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა გან­მარ­ტო­ე­ბა, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. და­უთ­მეთ დრო მე­დი­ტა­ცი­ას.

  16 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ მო­ე­რი­დეთ სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს, იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. მო­გე­მა­ტე­ბათ საქ­მე­ე­ბი, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი. მო­ე­რი­დეთ ინ­ტრი­გებს, კონ­ფლიქ­ტებს კო­ლექ­ტივ­ში. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, გა­აქ­ტი­ურ­დნენ ფა­რუ­ლი მტრე­ბი. სა­სურ­ვე­ლია, თქვენ მიერ ნათ­ქვა­მი სი­ტყვა ყვე­ლამ სწო­რად გა­ი­გოს.

  ავტორი: რუსა გელაშვილი

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  105 ნახვა
  22-01-2022, 00:08