GOGA.TV
თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მერწყულებისთვის
 • თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი მერწყულებისთვის

  სა­ინ­ტე­რე­სო თვე გე­ლო­დე­ბათ. თე­ბერ­ვა­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბის თვეა. ზოგს მო­გინ­დე­ბათ იმი­ჯის შეც­ვლა, ზოგს - ფი­ზი­კუ­რი ფორ­მის, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის. მო­გე­მა­ტე­ბათ თვითრწმე­ნა, თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა. იყა­ვით მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი, მაგ­რამ მო­ე­რი­დეთ ნე­გა­ტი­ვის გა­მოვ­ლე­ნას. თუ არ გსურთ კონ­ფლიქ­ტი, ის­წავ­ლეთ კომ­პრო­მი­სუ­ლი მოქ­მე­დე­ბა. არა­ვის მო­ახ­ვი­ოთ სა­კუ­თარ აზრი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  ენერ­გი­უ­ლი და მი­ზან­სწრა­ფუ­ლი ხართ. მო­მარ­თუ­ლი ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­სა­პყრო­ბად. მო­იკ­რი­ბეთ ძა­ლე­ბი, ენერ­გია და მო­ემ­ზა­დეთ კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის. გახ­შირ­დე­ბა სა­კუ­თა­რი აზ­რის მტკი­ცე­ბა უფ­რო­სო­ბასთნ, ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან. ეცა­დეთ, არ გა­და­ამ­ლა­შოთ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი, მაგ­რამ ნურც დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბას და­ი­ვი­წყებთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გინ­დეთ და­წი­ნა­უ­რე­ბა, ახა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის და­კა­ვე­ბა. იყა­ვით თა­მა­მი, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი და გო­ნივ­რუ­ლად გა­რის­კეთ. არ გა­დად­გათ ნა­ბი­ჯი, თუ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი არ ხართ სა­კუ­თარ თავ­ში, თუ არ გაქვთ სა­ი­მე­დო საყ­რდე­ნი. უსაფრ­თხოდ იქ­ნე­ბით, თუ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი დაც­ვა გექ­ნე­ბათ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  აქ­ტი­უ­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­შიც და და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი­სა­შიც. თუ აქამ­დე მხო­ლოდ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბით იყა­ვით და­კა­ვე­ბუ­ლი, ახალ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა გახ­დე­ბა აქ­ტუ­ა­ლუ­რი. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სი­ცი­ვე იგ­რძნოთ მე­უღ­ლის­გან. უნდა მო­ინ­დო­მოთ, რომ მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ მის გვერ­დით, იყოთ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი. თუ გან­მარ­ტო­ე­ბა და სა­კუ­თარ სამ­ყა­რო­ში ჩა­ძირ­ვა მო­გინ­დე­ბათ, დე­ლი­კა­ტუ­რად აუხ­სე­ნით საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი კავ­ში­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე და არა და­შო­რე­ბა­ზე. წყე­ნა და ურ­თი­ერ­თპ­რე­ტენ­ზი­ე­ბი მალე გა­ივ­ლის და დათ­ბე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებს უამ­რა­ვი შეხ­ვედ­რა გე­ლით. თუმ­ცა, ვერ გე­ტყვით, რომ ყვე­ლა იდე­ა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა, იმედ­გაც­რუ­ე­ბა უფრო მეტი გე­ლით.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი არ გე­ლით. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ იზ­რუ­ნებთ იმუ­ნი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა­ზე, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მო­ე­რი­დეთ გა­დაღ­ლას, სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. ნუ გა­და­ვარ­დე­ბით დეპ­რე­სი­ა­ში. უგუ­ნე­ბო­ბის­გან და­გი­ცავთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე ფე­ხით სი­ა­რუ­ლი, გა­მო­ძი­ნე­ბა. მაგ­რამ ფი­ზი­კურ აქ­ტი­უ­რო­ბას არ გირ­ჩებთ, არც სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბა­ში ჩარ­თვას.

  პირ­ვე­ლი თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ ახა­ლი პერ­სპექ­ტი­ვე­ბი გა­და­გეშ­ლე­ბათ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­კავ­დე­ბით თვი­თა­ნა­ლი­ზით; გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან. მო­გინ­დე­ბათ ცხოვ­რე­ბის უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვლა. ახა­ლი და სა­სი­კე­თო უნდა და­გეგ­მოთ თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, თუნ­დაც, ახ­ლის შეს­წავ­ლა.

  16 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლუ­რად, გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, გა­ა­ფორ­მებთ სარ­ფი­ან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს. მი­ი­ღებთ უამ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ას და უნდა შეძ­ლოთ სა­სურ­ვე­ლის სა­თა­ნა­დოდ გა­მო­ყე­ნე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  133 ნახვა
  27-01-2022, 12:56