GOGA.TV
თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის
 • თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კუროებისთვის

  საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი თვე გე­ლით. გა­გი­მარ­თელთ ახალ წა­მო­წყე­ბებ­ში. იყა­ვით მე­ტად ამ­ბი­ცი­უ­რი. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბი. იზ­რუ­ნეთ კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ზე, და­წი­ნა­უ­რე­ბა­ზე. მო­ი­თხო­ვეთ სა­თა­ნა­დო და­ფა­სე­ბა. თუმ­ცა, ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მეს ნუ შე­ე­ჭი­დე­ბით, ძალა არ გე­ყო­ფათ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ პრო­ექ­ტე­ბი, სა­დაც ერ­თგულ და მცოდ­ნე ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად ხართ ჩარ­თუ­ლი. გო­ნივ­რუ­ლად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. თუ და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი კად­რი ხართ, და­ა­ნახ­ვეთ უფ­რო­სო­ბას თქვე­ნი ცოდ­ნა და გა­მოც­დი­ლე­ბა. ამას­თან, გაფრ­თხილ­დით, რომ საქ­მე­ებს გა­და­ყო­ლილ­მა არ მო­აკ­ლოთ მზრუნ­ვე­ლო­ბა ოჯახს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  და­ი­წყეთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი, პრო­ექ­ტე­ბი, აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ ყვე­ლა წა­მო­წყე­ბა­ში. გან­სა­კუთ­რე­ბით უნდა იაქ­ტი­უ­როთ თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში. ამ პე­რი­ოდ­ში მე­ტად და­ფას­დე­ბით თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბით, თქვე­ნი კე­თი­ლი საქ­მე­ე­ბით. ნუ გგო­ნი­ათ, რომ გა­მარ­ჯვე­ბას უშ­რომ­ვე­ლად მი­ი­ღებთ. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით თუ მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი და აქ­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით. უნდა იშ­რო­მოთ, მაგ­რამ შე­დეგ­საც სა­თა­ნა­დოს მი­ი­ღებთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის კურ­სებ­ზე ჩა­წე­რა. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ში. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მი­ი­ღოთ პრე­მია ან ფუ­ლა­დი ჯილ­დო კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მარ­ტო­ხე­ლებს გაქვთ შან­სი, რომ შეხ­ვდეთ თქვენს მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს. შეხ­ვედ­რა მო­სა­ლო­დე­ნე­ლია მგზავ­რო­ბი­სას, მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას. ნუ გაქვთ გრან­დი­ო­ზუ­ლი მო­ლო­დი­ნი. ცოტა უნდა შე­ამ­ცი­როთ მო­თხოვ­ნე­ბი; ყვე­ლა უგ­ზო­უკვლოდ გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი, მო­დე­ლის გა­რეგ­ნო­ბის და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლი ვერ იქ­ნე­ბა და არც ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი არ­სე­ბობს იდე­ა­ლუ­რი. უმ­ჯო­ბე­სია, ყუ­რა­დღე­ბა ადა­მი­ა­ნის სუ­ლი­ე­რე­ბას მი­აქ­ცი­ოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში სიმ­შვი­დე და­ი­სად­გუ­რებს. იყა­ვით მე­უღ­ლის მი­მართ მზრუნ­ვე­ლი, ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი. თუ მო­ინ­დო­მებთ, შე­იძ­ლე­ბა მე­ო­რე რო­მან­ტი­კუ­ლი თვე მო­ი­წყოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გი­უ­ლი და ხა­ლი­სი­ა­ნი ხართ. მი­მარ­თეთ თქვე­ნი ენერ­გია სა­სი­კე­თეო საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა­ზე, წინსვლა­ზე. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან. ჩა­ი­ტა­რეთ გა­მა­ჯან­სა­ღე­ბე­ლი, კოს­მე­ტო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­დუ­რე­ბი. ამას­თან, ნურც ხალ­ხურ მე­თო­დებ­ზე იტყვით უარს. მი­ირ­თვით ვი­ტა­მი­ნე­ბით მდი­და­რი პრო­დუქ­ტე­ბი, ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ, რომ ვირუ­სე­ბის სე­ზო­ნი ჯერ არ დას­რუ­ლე­ბუ­ლა.

  პირ­ვე­ლი თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი. გა­იც­ნობთ სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებს და მათი დახ­მა­რე­ბით საქ­მე­ებ­ში წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი იმ საქ­მე­ებ­ზე, რაც წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ.

  16 თე­ბერ­ვლის შემ­დეგ მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ნა­თე­სა­ვებ­ზე. ზო­გი­ერ­თი სა­კი­თხი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ უნდა მო­აგ­ვა­როთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ თვის ბო­ლოს მე­ტად და­ის­ვე­ნებთ. ეცა­დეთ, ენერ­გია მხო­ლოდ კონ­კრე­ტულ მიზ­ნებს და­უთ­მოთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  161 ნახვა
  27-01-2022, 12:58