GOGA.TV
5 მიმტევებელი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელსაც ყველაფრის პატიება შეუძლია
 • 5 მიმტევებელი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელსაც ყველაფრის პატიება შეუძლია

  ვერ­ძი – იგი ფი­ცხია, ხში­რად კონ­ფლიქ­ტუ­რი და სა­შინ­ლად უტაქ­ტო. მაგ­რამ გამ­ყო­ლი გული არ აქვს. შე­სა­ბა­მი­სად, გაბ­რა­ზე­ბი­დან რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში მი­ზე­ზიც აღარ ახ­სოვს იმის, თუ რაზე ან ვიზე ბრა­ზობ­და კონ­კრე­ტუ­ლად. მას უნა­რი აქვს მო­სის­ხლე მტერ­საც კი გა­უ­წო­დოს დახ­მა­რე­ბის ხელი ყო­ველ­გვა­რი ქვე­ნა გრძნო­ბე­ბის გა­რე­შე. არა­სო­დეს იმახ­სოვ­რებს ხან­გრძლი­ვად იმე­დის გაც­რუ­ე­ბას და ყო­ველ­თვის ინარ­ჩუ­ნებს რწმე­ნას იმი­სა, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი კარ­გე­ბი არი­ან.

  ტყუ­პი – გა­ო­რე­ბუ­ლი ბუ­ნე­ბი­სა და მმარ­თვე­ლი სტი­ქია ჰა­ე­რის გამო, ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს არა­სო­დეს სცა­ლი­ათ შუ­რის­ძი­ე­ბის­თვის. შე­სა­ბა­მი­სად, მათ არც გულ­ში წყე­ნის ჩა­სა­დე­ბათ რჩე­ბათ დრო საკ­მა­რი­სი. სამ­ყა­რო გა­ცი­ლე­ბით უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვან თე­მებს სთა­ვა­ზობს მათ სა­ი­მი­სოდ, რომ დრო ამაო დის­კუ­სი­ებ­ში და­ხარ­ჯონ. ტყუპს მწა­რე ენა აქვთ, შე­სა­ბა­მი­სად, გაბ­რა­ზე­ბის მო­მენ­ტში შე­საძ­ლოა მან მო­წი­ნა­აღ­მდე­გეს საკ­მა­ოდ მტკივ­ნე­უ­ლად მი­ა­ყე­ნოს დარ­ტყმა ემო­ცი­უ­რი კუ­თხით. თუმ­ცა, რამ­დე­ნი­მე დღის შემ­დეგ ზე­მოხ­სე­ნე­ბულ ადა­მი­ანს პირ­ზე ღი­მი­ლი­თა და გუ­ლი­თა­დი სალ­მით შეხ­ვდე­ბა. გა­ბუტ­ვა ტყუ­პის სტი­ლი არაა!

  მშვილ­დო­სა­ნი – პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რი, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქო ამ ნი­შანს მარ­თავს, მას­შტა­ბე­ბი­სა და გა­ფარ­თო­ე­ბის პლა­ნე­ტაა. ამი­ტომ იუ­პი­ტე­რი­ა­ნულ ბუ­ნე­ბას არა­სო­დეს ეს­მის მეწვრილ­მა­ნე­ო­ბი­სა და ბოღ­მის არსი. ჭეშ­მა­რი­ტი მშვილ­დოს­ნე­ბიც რო­გორც წესი ნე­ბის­მი­ერ კონ­ფლიქტს მას­შტა­ბურ ხედ­ვას უპი­რის­პი­რე­ბენ და იშ­ვი­ა­თად იბოღ­მე­ბი­ან ვინ­მე­ზე. მშვილ­დო­სა­ნი ფი­ცხია, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, როცა მას ვინ­მე უდა­ნა­შა­უ­ლოდ სდებს ბრალს რა­მე­ში არ უსინ­დი­სოდ ცდი­ლობს მის მო­ტყუ­ე­ბას. მაგ­რამ ხან­გრძლი­ვი ვა­დით წყე­ნის გულ­ში ჩა­დე­ბა, თით­ქმის არც ერთ მათ­განს არ ახა­სი­ა­თებს. დიდსუ­ლოვ­ნე­ბა მშვილ­დოს­ნის ერთ-ერთი უმ­თავ­რე­სი ღირ­სე­ბაა!

  მერ­წყუ­ლი – ტი­პუ­რი მერ­წყუ­ლი კოს­მო­პო­ლი­ტუ­რი აზ­როვ­ნე­ბი­თა და ჰუ­მა­ნიზ­მით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. მერ­წყუ­ლის ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში აგ­რე­სია და კონ­ფლიქ­ტე­ბი არ შე­დის. ამი­ტომ ეს ხალ­ხი ძალ­ზე იშ­ვი­ა­თად ჰყვე­ბა ვინ­მეს ჩხუბ­სა და კა­მათ­ში. მერ­წყუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას მშვი­დო­ბი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბით ურ­ჩევ­ნია ნე­ბის­მი­ე­რი და­ძა­ბუ­ლო­ბის გა­ნე­იტ­რა­ლე­ბა, ამას­თან ერ­თად ბევრ მათ­განს გა­აჩ­ნია უნი­კა­ლუ­რი უნა­რი – და­მამ­შვი­დებ­ლად იმოქ­მე­დოს გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბულ, ანერ­ვი­უ­ლე­ბულ ხალ­ხზე. სწო­რედ ამ ნი­ჭის წყა­ლო­ბით ახერ­ხე­ბენ ისი­ნი არამ­ხო­ლოდ თა­ვად აა­რი­დონ თავი აგ­რე­სი­ულ და­პი­რის­პი­რე­ბას, არა­მედ მო­პა­ექ­რე მხა­რე­ე­ბიც და­ა­შოშ­მი­ნონ და შე­ა­რი­გონ.

  თევ­ზე­ბი – თან­და­ყო­ლი­ლი სირ­ბი­ლე, ჰუ­მა­ნიზ­მი და თა­ნაგ­რძნო­ბის სა­ო­ცა­რი უნა­რია მი­ზე­ზი იმი­სა, რომ თევ­ზე­ბის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ხალ­ხს არა­სო­დეს გა­აჩ­ნია აგ­რე­სი­უ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ვინ­მეს მი­მართ. მათი უმე­ტე­სო­ბა ხში­რად აბ­სურ­დუ­ლო­ბამ­დე მიმ­ტე­ვე­ბე­ლი და მი­ა­მი­ტია. ტი­პურ თევზს არ აქვს ამ­ბი­ცია ვინ­მეს ეუფ­რო­სოს, თავი გა­და­ა­მე­ტოს და და­ჩაგ­როს რა­ი­მე კუ­თხით. შე­სა­ბა­მი­სად, აგ­რე­სი­უ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის თავ­დას­ხმას ისი­ნი თევ­ზუ­რი პო­ზით, მშვი­დი გა­მო­მე­ტყვე­ლე­ბი­თა და აუ­ღელ­ვე­ბე­ლი საქ­ცი­ე­ლით პა­სუ­ხო­ბენ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  65 ნახვა
  5-05-2022, 14:29