GOGA.TV
29 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • 29 ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი

  ვერ­ძი:
  მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბის დრო­საც კი გა­გექ­ცე­ვათ ფიქ­რე­ბი მშობ­ლებ­ზე. სა­ღა­მოს ნა­თე­სა­ვებ­თან შეხ­ვედ­რა, ემო­ცი­უ­რი და თბი­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გე­ლო­დე­ბათ.

  კურო:
  ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბის დღეა. საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. სა­ღა­მოს მო­გინ­დე­ბათ იმ ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა, რომ­ლებ­თა­ნაც და­უ­ვი­წყა­რი მო­გო­ნე­ბე­ბი გა­კავ­ში­რებთ.

  ტყუ­პი:
  ჩა­მო­წე­რეთ დღეს შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბის გეგ­მა. გაფრ­თხილ­დით, სიჩ­ქა­რე­ში არა­ფე­რი გა­მოგრჩეთ, ან თქვენ მიერ ნათ­ქვამ­მა სი­ტყვამ არა­ვინ გა­ა­ნა­წყე­ნოს. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ კვე­ბის რე­ჟი­მი.

  კირჩხი­ბი: სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბე­ბის დღეა. მო­გინ­დე­ბათ ახ­ლობ­ლებ­ზე ზრუნ­ვა, მათ­თვის მეტი კომ­ფორ­ტის შექ­მნა. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს რო­მან­ტი­კუ­ლი სა­ღა­მო მო­უ­წყვეთ.

  ლომი:
  ყვე­ლას­თვის იდე­ა­ლუ­რი ვერ იქ­ნე­ბით, მაგ­რამ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ მე­გობ­რუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. სა­ღა­მოს თავს მი­ე­ცით უფ­ლე­ბა იმ­ხი­ა­რუ­ლოთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში.

  ქალ­წუ­ლი:
  მუდ­მი­ვად სხვებ­ზე ზრუ­ნავთ და ფიქ­რობთ, დღეს და­ის­ვე­ნეთ, ნუ აი­ღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მეტ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას. სა­ღა­მო გა­მო­ი­თა­ვი­სუფ­ლეთ, რათა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ა­ტა­როთ.

  სას­წო­რი:
  გა­ნახ­ლე­ბის დღეა. გა­და­ხე­დეთ თქვენს საქ­მე­ებს, და­ფიქ­რდით, რა სა­ჭი­რო­ებს კო­რექ­ტი­რე­ბას. ჰარ­მო­ნი­უ­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი გა­გიხ­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან.

  მო­რი­ე­ლი:
  ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დღეა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის ნა­თე­სა­ვებ­თან. გან­სა­კუთ­რე­ბით თუ მათ­თან ერ­თად აპი­რებთ მო­მა­ვალ­ში საქ­მი­ა­ნო­ბას.

  მშვილ­დო­სა­ნი:
  გაფრ­თხილ­დით, აზარ­ტი­სა და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სიყ­ვა­რულს გამო თავს საფრ­თხე­ში ნუ ჩა­იგ­დებთ. ბრძა­ნე­ბის ტო­ნით ბევ­რს ვე­რა­ფერს მი­აღ­წევთ, ყვე­ლა ადა­მი­ანს მის­თვის გა­სა­გებ ენა­ზე ესა­უბ­რეთ.

  თხის რქა:
  გა­და­ხე­დეთ კო­ლე­გე­ბის, კონ­კუ­რენ­ტე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბას. შე­ა­და­რეთ თქვენს პრო­ექ­ტებს. ეცა­დეთ, თქვე­ნი იდე­ა­ლუ­რი იყოს. ახ­ლობ­ლებს უარი არა­ფერ­ზე უთხრათ, თქვენ მათ­თვის დიდი იმე­დი ხართ.

  მერ­წყუ­ლი:
  ახალ პრო­ექ­ტებ­ზე მუ­შა­ო­ბი­სას იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი და გა­აზ­რე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა დაგ­ჭირ­დეთ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის რჩე­ვა. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს რო­მან­ტი­კუ­ლი სა­ღა­მო მო­უ­წყვეთ.

  თევ­ზე­ბი:
  ყვე­ლა საქ­მის ერ­თად შეს­რუ­ლე­ბას დღეს ნუ ეც­დე­ბით. მეტი დრო და­უთ­მეთ დე­ტა­ლე­ბის გა­და­ხედ­ვას, კო­რექ­ტი­ვე­ბის შე­ტა­ნას. დღეს­ვე და­ას­რუ­ლეთ საქ­მე­ე­ბი, რომ უქ­მე­ე­ბი გა­მო­ი­თა­ვი­სუფ­ლოთ.
  125 ნახვა
  28-07-2022, 17:06