არსებობდა თუ არა ოდესმე მარსზე სიცოცხლე და წააგავდა თუ არა ის აქ არსებულ მიკროორგანიზმებს?

115 ნახვა
3-08-2022, 06:24