რომელი ცხოველი ვაჩუქოთ პატარას ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

რომელი ცხოველი ვაჩუქოთ პატარას ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ცხო­ვე­ლე­ბი და სი­ა­მოვ­ნე­ბით თა­მა­შო­ბენ მათ­თან. მარ­თა­ლია, გარ­კვე­უ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის ზო­მე­ბის დაც­ვა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია იმ შემ­თხვე­ვა­ში, როცა პა­ტა­რას ცხო­ვე­ლებ­თან თა­მა­შის უფ­ლე­ბას ვაძ­ლევთ, თუმ­ცა ფსი­ქო­ლო­გე­ბიც და ას­ტრო­ლო­გე­ბიც ერ­თხმად თან­ხმდე­ბი­ან იმ აზ­რზე, რომ ოთხფე­ხა მე­გობ­რის ყოლა და მას­ზე მზრუნ­ვე­ლო­ბა თქვენს პა­ტა­რას პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის და ტო­ლე­რან­ტო­ბის გრძნო­ბას გა­ნუ­ვი­თა­რებს, რაც სა­მო­მავ­ლოდ აუ­ცი­ლებ­ლად იმოქ­მე­დებს და­დე­ბი­თად მისი რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის სა­ჭი­რო და სრულ­ფა­სო­ვა­ნი წევ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ზე. პი­რა­დი კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის დროს, არა­ერთ ას­ტრო­ლოგს მი­მარ­თა­ვენ მშობ­ლე­ბი კი­თხვით, მა­ინც რა სა­ხის ცხო­ვე­ლი აჯო­ბებს შე­უ­ძი­ნონ პა­ტა­რას. სა­ა­მი­სოდ თქვე­ნი შვი­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი და მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი შტრი­ხე­ბია გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი.

ასე მა­გა­ლი­თად, თუკი თქვე­ნი შვი­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნია - კურო, ქალ­წუ­ლი, კირჩხი­ბი, თევ­ზე­ბი, თხის რქა ან მო­რი­ე­ლი მის­თვის სა­სურ­ვე­ლია კატა შე­ი­ძი­ნოთ. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ პა­ტა­რებს სა­ინ­ტე­რე­სო და ღრმა ემო­ცი­უ­რი სამ­ყა­რო აქვთ. მათ­თვის კატა, რო­გორც ოთხფე­ხა მე­გო­ბა­რი სა­უ­კე­თე­სო თა­ნა­შემ­წე იქ­ნე­ბა. ისი­ნი კარ­გად შეძ­ლე­ბენ ამ ჭკვი­ა­ნი და ბრძე­ნი ცხო­ვე­ლის მა­გა­ლით­ზე ბევ­რი რამ ის­წავ­ლონ და აით­ვი­სონ ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლად.

ხოლო იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ თქვე­ნი შვი­ლი ვერ­ძის, ლო­მის, მშვილ­დოს­ნის, ტყუ­პის, სას­წო­რის ან მერ­წყუ­ლის ნიშ­ნით მო­ევ­ლი­ნა ქვე­ყა­ნას, სა­სურ­ვე­ლია, მის­თვის ძაღ­ლი შე­ი­ძი­ნოთ. ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს შო­რის ყვე­ლა­ზე აქ­ტი­უ­რი, ხმა­უ­რი­ა­ნი და დი­ნა­მი­კუ­რი ბავ­შვე­ბი იბა­დე­ბი­ან. ისი­ნი გა­ცი­ლე­ბით უფრო გახ­სნი­ლი არი­ან სო­ცი­ა­ლუ­რად და გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მაღ­ლი ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბით. ამი­ტომ ლეკვთან მე­გობ­რო­ბა პა­ტა­რა ასა­კი­დან მათ­თვის იდე­ა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტია. ზუს­ტად ამ ტი­პის ოთხფე­ხა მე­გო­ბა­რი იქ­ნე­ბა მათ­თვის სპორ­ტუ­ლო­ბის, მოქ­ნი­ლო­ბი­სა და მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლი ენერ­გი­ის სწო­რად ხარ­ჯვის სა­უ­კე­თე­სო გზა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
83 ნახვა
14-09-2022, 03:55
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]