როგორ მამაკაცს შეუძლია ქალის გაბედნიერება ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

როგორ მამაკაცს შეუძლია ქალის გაბედნიერება ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

რომ მა­მა­კა­ცი პირ­ველ რიგ­ში სტა­ბი­ლუ­რი უნდა იყოს. ამა­ზე არც არა­ვინ და­ვობს, თუმ­ცა იმის მი­ხედ­ვით თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზეა და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა ისიც, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­გო­რი ტი­პის მა­მა­კა­ცია მის­თვის იდე­ა­ლუ­რი ან იდე­ა­ლურ­თან მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი ცხოვ­რე­ბის მეგ­ზუ­რად.

ცე­ცხლის სტი­ქი­ის ქა­ლებს – ვერ­ძებს, ლო­მებ­სა და მშვილ­დოს­ნებს პირ­ველ რიგ­ში მგზნე­ბა­რე რო­მა­ნი სჭირ­დე­ბათ და მუდ­მი­ვი ტემ­პე­რა­ტუ­რა ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. ამ კრი­ტე­რი­უ­მებს ვერ­ძი, მშვილ­დო­სა­ნი, ლომი, მო­რი­ე­ლი და ტყუ­პი კა­ცე­ბი აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ.

ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის ქა­ლის­თვის – მა­მა­კა­ცი პირ­ველ რიგ­ში კარ­გი მე­გო­ბა­რი და თა­ნა­მო­აზ­რე უნდა იყოს. ამას­თან, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რად ამო­უ­წუ­რა­ვი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი. მათ­თვის სა­სურ­ვე­ლი კან­დი­და­ტუ­რა მერ­წყუ­ლის, ტყუ­პის, მშვილ­დოს­ნის, თხის რქის, ქალ­წუ­ლის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მამ­რებ­ში მო­ი­ძებ­ნე­ბა.

მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი – კუ­რო­ე­ბი, ქალ­წუ­ლე­ბი და თხის რქე­ბი პირ­ველ რიგ­ში კარგ მე­ო­ჯა­ხეს და ემო­ცი­ე­ბის მხრივ სტა­ბი­ლურ მამრს ეძე­ბენ. მათ­თვის იდე­ა­ლუ­რია თხის რქა, კურო, კირჩხი­ბი, მო­რი­ე­ლი და ლომი.

და­ბო­ლოს, წყლის სტი­ქი­ის ქა­ლე­ბი – კირჩხი­ბე­ბი, მო­რი­ე­ლე­ბი და თევ­ზე­ბი პირ­ველ ად­გილ­ზე აყე­ნე­ბენ ემო­ცი­ურ კავ­შირს და ინ­ტუ­ი­ცი­ურ თავ­სე­ბა­დო­ბას. ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლი საქმრო მათ მო­რი­ე­ლის, კირჩხი­ბის, მშვილ­დოს­ნის, კუ­რო­სა და თევ­ზე­ბის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მა­მა­კა­ცებ­ში უნდა ეძე­ბონ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
73 ნახვა
29-09-2022, 14:59