სასამართლო არ გვაქვს, ამიტომ პრეზიდენტმა უნდა იმოქმედოს

48 ნახვა
24-11-2022, 08:38