X

საუკეთესო მამების ხუთეული ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სამ­წუ­ხა­როდ, ყვე­ლა მამა არ გა­მო­ირ­ჩე­ვა შვი­ლე­ბი­სად­მი სიყ­ვა­რუ­ლით. მაგ­რამ არ­სე­ბო­ბენ ისე­თე­ბიც, რო­მელ­თა შვი­ლე­ბიც ამა­ყო­ბენ თა­ვი­ან­თი მა­მე­ბით. ას­ტრო­ლო­გებ­მა ჩა­ა­ტა­რეს კვლე­ვა და გა­არ­კვი­ეს, ზო­დი­ა­ქოს რო­მე­ლი ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გებ­ლე­ბი არი­ან ყვე­ლა­ზე მშვე­ნი­ე­რი და ყვე­ლა­ზე მო­სიყ­ვა­რუ­ლე მა­მე­ბი.

მამა-ვერ­ძი

ვერ­ძი სამ­სა­ხურ­ში ტი­რა­ნია, მე­გობ­რებ­თან მხი­ა­რუ­ლი და თავ­ქა­რი­ა­ნი, შვი­ლე­ბის­თვის კი ნამ­დვი­ლი მე­გო­ბა­რია. ვერ­ძი თა­ვა­დაც მა­რა­დი­უ­ლი ბავ­შვია, ამის შე­სა­ხებ მხო­ლოდ ახლო გა­რე­მოც­ვამ და საყ­ვა­რელ­მა შვილ­მა იცი­ან. ვერ­ძი შვი­ლის და­ბა­დე­ბის შემ­დეგ ხდე­ბა მზრუნ­ვე­ლი და მიმ­ტე­ვე­ბე­ლი. ბავ­შვებს უყ­ვართ მა­მას­თან თა­მა­ში. მამა თა­ვა­დაც უში­შა­რია და შვი­ლებ­საც ასე­თე­ბად ზრდის.

მამა-კურო

მკაცრ კუ­როს სუ­ლის სიღ­რმე­ში ძა­ლი­ან უყ­ვარს შვი­ლე­ბი. გრძნო­ბე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბა არ გა­მოს­დის, მაგ­რამ შე­უძ­ლია და­აკ­მა­ყო­ფი­ლოს თა­ვი­სი ვა­ჟე­ბი­სა და ქა­ლიშ­ვი­ლე­ბის ახი­რე­ბე­ბი. ყვე­ლა­ფერს გა­ა­კე­თებს, რომ ბავ­შვე­ბი გა­ა­ხა­როს და გა­ა­ნე­ბივ­როს.

მამა-კირჩხი­ბი

ზო­გი­ერ­თი კირჩხი­ბი მამა ბავ­შვს დე­და­ზე უკე­თე­სად ზრდის. მის გამო შე­უძ­ლე­ბელს შეძ­ლებს. და­იც­ვას მას ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის­გან, რე­ა­ლუ­რი და წარ­მო­სახ­ვი­თი მტრე­ბის­გან. და ხში­რად სხვის შვი­ლებ­ზეც სა­კუ­თა­რი­ვით ზრუ­ნავს. მამა-კირჩხიბს შვი­ლი შე­გიძ­ლი­ათ მთე­ლი დღით და­უ­ტო­ვოთ, სა­ღა­მოს ის მოვ­ლი­ლი და ბედ­ნი­ე­რი დაგ­ხვდე­ბათ.

ლომი- მამა

ყვე­ლა­ფე­რი სა­უ­კე­თე­სო ბავ­შვებს! - ეს სლო­გა­ნი ლომ­მა მა­მებ­მა მო­ი­გო­ნეს. ის მზა­დაა შე­ას­რუ­ლოს თა­ვი­სი შვი­ლე­ბის ნე­ბის­მი­ე­რი მო­თხოვ­ნა. ბავ­შვე­ბი არ იმა­ლე­ბი­ან და არ კან­კა­ლე­ბენ, როცა ცე­ცხლო­ვა­ნი მამა ხმას აი­მაღ­ლებს, რად­გან იცი­ან, რომ ლომი-მამა ძა­ლი­ან კე­თი­ლი, ტკბი­ლი და ფუმ­ფუ­ლაა, გაბ­რა­ზე­ბა მა­ლე­ვე გა­და­უვ­ლის და ისევ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე ფი­სოს და­ემ­სგავ­სე­ბა.

მამა-თევ­ზე­ბი

მამა-თევ­ზე­ბი ბავ­შვებს ყვე­ლაფ­რის უფ­ლე­ბას აძ­ლევს: გინ­და გვი­ა­ნო­ბამ­დე თა­მა­ში და გარ­თო­ბა, შე­გიძ­ლია; გსურს მხო­ლოდ ნა­ყი­ნის ჭამა? ერ­თად მი­ვირ­თვათ. ვხა­ტოთ კედ­ლებ­ზე, ვიზ­რუ­ნოთ მი­უ­სა­ფარ ცხო­ვე­ლებ­ზე. არა­ვი­თა­რი აკ­რძალ­ვა. მამა-თევ­ზე­ბი შვი­ლებს სხვებ­ზე ზრუნ­ვას და ხე­ლოვ­ნე­ბის სიყ­ვა­რულს ას­წავ­ლი­ან.

ჩვენ არ გვსურს ზო­დი­ა­ქოს სხვა ნიშ­ნე­ბის მა­მა­კა­ცე­ბის შე­უ­რა­ცხყო­ფა, მათ შო­რი­საც არი­ან კარ­გი მა­მე­ბი. მაგ­რამ ზო­დი­ა­ქოს ეს ხუ­თე­უ­ლი სა­უ­კე­თე­სოა.
322 ნახვა
21-12-2022, 13:05