7
მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რას იტყვის შენზე... მთავარია ღმერთთან იყო მართალი...
მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რას იტყვის შენზე... მთავარია ღმერთთან იყო მართალი...
  • მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რას იტყვის შენზე... მთავარია ღმერთთან იყო მართალი...

    მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რას იტყვის შენზე... მთავარია ღმერთთან იყო მართალი...
    1 174 ნახვა
    20-02-2014, 12:53