7
თუკი რაღაცას ესწრაფი, აუცილებლად მიაღწევ კიდეც, რადგან ეს სურვილი სამყაროს სულშია ჩასახული....
თუკი რაღაცას ესწრაფი, აუცილებლად მიაღწევ კიდეც, რადგან ეს სურვილი სამყაროს სულშია ჩასახული....
  • თუკი რაღაცას ესწრაფი, აუცილებლად მიაღწევ კიდეც, რადგან ეს სურვილი სამყაროს სულშია ჩასახული....

    თუკი რაღაცას ესწრაფი, აუცილებლად მიაღწევ კიდეც, რადგან ეს სურვილი სამყაროს სულშია ჩასახული....
    982 ნახვა
    22-02-2014, 14:03