X
GOGA.TV - ინტერნეტ ტელევიზია (GOGAGGG)
gzavnili
ყოველთვის აირჩიე სიჩუმე, რადგან ამ დროს შენ ხედავ სხვა ადამიანის ნაკლოვნებებს და ფარავ საკუთარს
ყოველთვის აირჩიე სიჩუმე, რადგან ამ დროს შენ ხედავ სხვა ადამიანის ნაკლოვნებებს და ფარავ საკუთარს
  • ყოველთვის აირჩიე სიჩუმე, რადგან ამ დროს შენ ხედავ სხვა ადამიანის ნაკლოვნებებს და ფარავ საკუთარს

    ყოველთვის აირჩიე სიჩუმე, რადგან ამ დროს შენ ხედავ სხვა ადამიანის ნაკლოვნებებს და ფარავ საკუთარს
    1 013 ნახვა
    19-03-2014, 11:25