7
ვადამდე ადრე არჩევნები რომ ჩატარდეს ვის მისცემთ ხმას? (გამოკითხვა)
ვადამდე ადრე არჩევნები რომ ჩატარდეს ვის მისცემთ ხმას? (გამოკითხვა)
რას უფრო ხშირად უყურებთ? (გამოკითხვა)
რას უფრო ხშირად უყურებთ? (გამოკითხვა)
სამართლიანია თუ არა სააკაშვილის ქონების დაყადაღება? (გამოკითხვა)
სამართლიანია თუ არა სააკაშვილის ქონების დაყადაღება? (გამოკითხვა)
ვინ უნდა წასულიყო გაეროში შეხვედრაზე, პრეზიდენტი თუ პრემიერ მინისტრი? (გამოკითხვა)
ვინ უნდა წასულიყო გაეროში შეხვედრაზე, პრეზიდენტი თუ პრემიერ მინისტრი? (გამოკითხვა)
იმატა თუ არა კრიმინალმა სქართველოში? (გამოკითხვა)
იმატა თუ არა კრიმინალმა სქართველოში? (გამოკითხვა)
გჯერათ თუ არა ცრურწმენის? (გამოკითხვა)
გჯერათ თუ არა ცრურწმენის? (გამოკითხვა)
ობიექტურია თუ არა დღევანდელი პოლიცია? (გამოკითხვა)
ობიექტურია თუ არა დღევანდელი პოლიცია? (გამოკითხვა)
სწორედ მიგაჩნიათ მედიკამენტების რეცეპტით გაცემა? (გამოკითხვა)
სწორედ მიგაჩნიათ მედიკამენტების რეცეპტით გაცემა? (გამოკითხვა)
ახლანდელი მთავრობა ჯობია თუ წინა? (გამოკითხვა)
ახლანდელი მთავრობა ჯობია თუ წინა? (გამოკითხვა)
კომპიუტერთან მეტ დროს ატარებთ თუ ტელევიზორთან? (გამოკითხვა)
კომპიუტერთან მეტ დროს ატარებთ თუ ტელევიზორთან? (გამოკითხვა)
სამართლიანია თუ არა ბრალდება სააკაშვილის წინააღმდეგ? (გამოკითხვა)
სამართლიანია თუ არა ბრალდება სააკაშვილის წინააღმდეგ? (გამოკითხვა)
ვინ დაიწყო ომი 2008-ში? (გამოკითხვა)
ვინ დაიწყო ომი 2008-ში? (გამოკითხვა)
თამაშობთ თუ არა აზარტულ თამაშებს? (გამოკითხვა)
თამაშობთ თუ არა აზარტულ თამაშებს? (გამოკითხვა)
უნდა ჩატარდეს თუ არა კაზანტიპი საქართველოში? (გამოკითხვა)
უნდა ჩატარდეს თუ არა კაზანტიპი საქართველოში? (გამოკითხვა)
დებატების შემდეგ რომელია თქვენთვის დამაჯერებელი კანდიდატი?
დებატების შემდეგ რომელია თქვენთვის დამაჯერებელი კანდიდატი?
koncerti