X
GOGATV - ინტერნეტ ტელევიზია
"ორმაგი რომანებისკენ" მიდრეკილი ზოდიაქოს 3 ნიშანი
 • "ორმაგი რომანებისკენ" მიდრეკილი ზოდიაქოს 3 ნიშანი

  ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რია სიყ­ვა­რულ­სა და პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. ზოგი თუ მო­ნო­გა­მია, ვი­ღა­ცის­თვის ჰა­ე­რი­ვით აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა. ეს ხალ­ხი პო­ლი­გა­მი­ას ოს­ტა­ტუ­რად უძებ­ნის ახ­სნას. დღეს გვინ­და ზო­დი­ა­ქოს ის ნიშ­ნე­ბი გა­გაც­ნოთ, რომ­ლე­ბიც ორ­მა­გი რო­მა­ნე­ბის­კენ ყვე­ლა­ზე მე­ტა­დაა მიდ­რე­კი­ლი:

  ტყუ­პი - თუკი ტყუ­პის სიმ­ბო­ლოს და­აკ­ვირ­დე­ბით შე­კი­თხვაც აღარ დაგ­რჩე­ბათ, ეს ხომ ჩა­ნა­სახ­ში­ვე გა­ო­რე­ბუ­ლი ნი­შა­ნია, რო­მელ­საც ორი პრო­ფე­სია, ორი ჰობი და ორი სიყ­ვა­რუ­ლი სჭირ­დე­ბა მუ­დამ, თავი რომ ბედ­ნი­ერ და სრულ­ფა­სო­ვან ადა­მი­ა­ნად იგ­რძნოს. თუმ­ცა, თუკი ტყუ­პი ხვდე­ბა მრა­ვალ­მხრი­ვად სა­ინ­ტე­რე­სო, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლურ და მხი­ა­რულ პარტნი­ორს სავ­სე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია გულ­მა აღარ გა­უ­წი­ოს ღა­ლა­ტის­კენ.

  სას­წო­რი - უფრო ხში­რად ხათ­რის გამო ღა­ლა­ტობს, ვიდ­რე ვნე­ბის ან ფი­ზი­კუ­რი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბის გავ­ლე­ნით. იცო­დით? სას­წო­რის ნიშ­ნით ამ ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე ხათ­რი­ა­ნი ხალ­ხი ევ­ლი­ნე­ბა ქვე­ყა­ნას. გარ­და ამი­სა, ფლირ­ტა­ო­ბა­შიც მას ბა­და­ლი არ მო­ე­ძებ­ნე­ბა. ჰოდა, ზოგ­ჯერ ეს ფლირ­ტი უფრო სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­შიც გა­და­იზ­რდე­ბა ხოლ­მე სას­წო­რის შემ­თხვე­ვა­ში. გა­მო­სა­ვა­ლი არ­სე­ბობს, თუკი სას­წო­რის მტკი­ცე ხა­სი­ა­თი­სა და ძლი­ე­რი პარტნი­ო­რი შეხ­ვდა ცხოვ­რე­ბის გზა­ზე. ზუს­ტა­დაც რომ ხათ­რი­სა და პა­ტი­ვის­ცე­მის გამო იგი უკან და­ი­ხევს ღა­ლატ­ზე და მარ­ტო­ონ მსუ­ბუ­ქი ფლირ­ტით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ყვე­ლა­ზე ძნე­ლად მო­სა­ხელ­თე­ბე­ლია ჩა­მოთ­ვლილ­თა­გან. მშვილ­დოს­ნე­ბის დიდი ნა­წი­ლი არამ­ხო­ლოდ ორ­მაგ, სამ­მაგ და ოთხმაგ რო­მა­ნებ­ზეც კია წამ­სვლე­ლი ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში. პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რი, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს მარ­თავს მას­შტაბ­სა და გა­ფარ­თო­ე­ბა­ზე აგებს პა­სუხს. ჰოდა, მშვილ­დოს­ნებ­მაც რა ქნან? მოს­წონთ ეს მას­შტა­ბი და რა­ო­დე­ნო­ბა. თუმ­ცა გა­მო­სა­ვა­ლი აქაც არ­სე­ბობს. პარტნი­ო­რი, რო­მე­ლიც მშვილ­დო­სანს სრულ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას მის­ცემს და არა­სო­დეს ეც­დე­ბა მის­თვის ჭკუ­ის სწავ­ლე­ბას შე­საძ­ლე­ბე­ლია ერ­თა­დერთ და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბელ მე­ო­რე ნა­ხევ­რად იქ­ცეს მშვილ­დო­სა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში.

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  78 ნახვა
  21-03-2020, 00:58